Neus Català, Memòria i Lluita

2a edició

Las Ventanas de Soledad Real

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Pere Ardiaca: materials per una biografia

Ed. De Barris

Lina Odena, lluita de dona

Ed. De Barris

Román, l’home que va organitzar el PSUC

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Margarida Abril, d’un roig encès

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Jotaeme, la Joventut del Comunisme

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Apunts per entendre i enfrontar-se a la crisi

Ed. DeBarris

Catalunya per Palestina

Ed. DeBarris

Ciutadania i participació política

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Cooperativisme contra la crisi

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Dempeus per la salut pública

Ed. DeBarris

Els dijous d’Europa

Ed. Fundació Pere Ardiaca

No a la guerra

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Primavera tricolor

Ed. Fundació Pere Ardiaca

Primavera tricolor 2

Ed. Fundació Pere Ardiaca