LEVI, Primo.
TRILOGIA D’AUSCHWITZ (Si això és un home. La Treva. Els enfonsats i els salvats) / Pròleg de Philip Roth.
Barcelona: Edicions 62, 2005.