CATALÀ I PALLEJÀ, Neus.
Neus Català. A: Margarida Abril, d’un roig encès.
Evocacions sobre un símbol del comunisme català.
Barcelona: Àrea d’Història de la Fundació Pere Ardiaca. Edita Debarris, 2004. p. 51-53.
(Col·lecció Memòria sentida núm. 1).