LES PUMES: CHORDÀ, Mari i LLINÀS, Conxa.

AGENDA DE LES DONES 2007. 

Surt el testimoni de la Neus Català a les pàgines del mes de novembre.

Barcelona: Debarris, 2007