SERRANO I BLANQUER, David.
Les dones als camps nazis.
Barcelona: Pòrtic, 2003.