CATALÀ I PALLEJÀ, Neus.
Les Campanes de Praga.
A: L’Avenç. Barcelona, Maig 2005, núm. 302.
Dossier Els camps nazis. 60 anys després. p. 30-31.