TORAN, Rosa.
Els camps de concentració nazis.
Paraules contra l’oblit.
Barcelona: Edicions 62, 2005.