Autora:  ENTREVISTA a la Neus Català.

A Pere Ardiaca. Materials per a una biografia.
Barcelona: Àrea d’Història de la Fundació Pere Ardiaca.
Edita deBarris, 2009. p. 107-112.