BERNILS I MACH, Josep Maria.
Darnius, Quaderns de la Revista de Girona.
Girona, Edita Diputació i Caixa de Girona, 2003.
(Quaderns de la Revista de Girona, núm. 106 dins Sèrie: Monografies locals, núm. 64)
[Mirar especialment els capítols: La Guerra civil i El Tresor de Can Descals, de les pàgines 42 a la 45).]