Autora:  CATALÀ I PALLEJÀ, Neus.

Pròleg. A: Ravensbrück. L’infern de les dones / Montse Armengou i Ricard Belis.
Barcelona: Televisió de Catalunya, Angle editorial, 2007, p.13.